Chotìboøské Echo, záøí 2002

5 let internetu v Chotìboøi

Před pìti roky, v létě 1997, měli první chotěbořští uživatelé počítačů možnost připojit se na internet, ale nejprve přes uzel sítě CZCOM v Pardubicích. Dost se to tedy prodražilo, tehdy i díky ignorance internetu ze strany Telecomu. Situace se poněkud zlepšila v srpnu 1997, kdy byl jeníkovskou firmou Lanete zřízen uzel sítě CZCOM v Chotěboři, takže uživateli se počítaly telefonní impulsy jako místní hovorné. Na podzim 1997 se na internetu začaly objevovat první webové stránky chotěbořských firem (Tenez, NATE, aj.). Možnosti připojení se dále zlepšily na jaře následujícího roku, kdy uzel CZCOM zanikl a vystřídal ho uzel sítě IBM, provozovaný firmou INCO s.r.o. V té době již zdejší prodejci počítačů začali nabízet připojení na internet a počet připojených rostl. O další rok později vstoupil do Chotěboře další poskytovatel připojení, brodská firma AICOM, která zde zřídila uzel sítě Luko Czech Net. Ještě později tatáž firma přišla s rádiovým připojením a firma INCO ji následovala, což umožnilo řadě uživatelů oprostit se od nepříjemných tarifů Telecomu a využívat větší rychlosti připojení. Nedávno vstoupil do Chotěboře třetí poskytovatel internetu, firma Fortech z Litomyšle.

Během těch pěti roků se k internetu připojily v Chotěboři desítky firem, úřadů, škol, institucí, a také desítky jednotlivců připojených doma. Mnohé velké firmy prostřednictvím své počítačové sítě umožnily přístup na internet stovkám svých zaměstnanců u kancelářských počítačů. Rovněž tak střední školy připojily desítky svých počítačů a ve školním roce je to znát na zatížení linek. Odhaduji, že dnes má možnost denně pracovat s internetem asi 20 % chotěbořských obyvatel a jejich počet rychle roste nejen ve firmách a školách, ale i v domácnostech, protože při nákupu nového počítače si obvykle zákazníci pořizují i připojení na internet.

V roce 1998, kdy jsem začal vydávat internetový list Chotěbořský Courier Harry (www.harry.cz), vznikl adresář chotěbořských webových stránek. Dnes je v něm skoro 200 položek, najdete jej na adrese internet.chotebor.info. Tento adresář svědčí o tom, že mnoho Chotěbořáků i firem si už uvědomilo, že kdo není dnes na internetu, jakoby nebyl (což ovšem bude platit stále více).

V adesáři najdete nejprve samozřejmě webové adresy stránek města, městského úřadu a zařízení města, jako je knihovna či muzeum. Je tam též adresa na program zdejšího kina. Po adresách Svazku obcí Podoubraví, Nadačního fondu čtyřlístek a adresách webů významných událostí v Chotěboři je dlouhá část se seznamem webů chotěbořských firem či firem, jež tu mají alespoò provozovnu. Nyní je jich na internetu 67. Jejich stránky jsou různorodé kvality a jen některé firmy své weby pravidelně aktualizují.

Adresář obsahuje také přístup do tří internetových obchodů, jež mají sídlo v Chotěboři, takže i u nás je možno pohodlně nakupovat na dálku. Následuje seznam webových stránek škol, školských zařízení, ale i jednotlivých tříd, kde se našli nadšenci, kteří jejich stránky vytvořili. Své weby tu mají též kulturní, sportovní a zájmové organizace, kluby a spolky, bohužel i mezi nimi se najdou některé neudržované a zastaralé. Své internetové stránky mají též chotěbořské orchestry, kapely a muzikanti. Také chotěbořský básník Petr Musílek publikuje své práce na internetu.

Nechybí tu i lékaři, lékárna a zdravotnické zařízení, ale tato skupina má webových stránek zatím minimum. Zdá se, že majíce práce nad hlavu, zatím internetovou prezentaci lékaři nepotřebují. Jistě časem přijdou na svou chybu…

V adresáři chotěbořského internetu najdete též weby zdejších hotelů a restaurací a jiných pohostinských zařízení. Některé jsou aktualizovány denně, protože zveřejòují své jídelní lístky, takže se doma či v práci můžete rozhodnout, kam se půjdete najíst.

V závěru adresáře najdete řadu osobních nebo tématických stránek jednotlivců, kteří si sami dokáží své weby vytvořit. Najdete tam i několik novin a časopisů a také několik Chotěbořáků, kteří na internetu publikují své práce. Možná s překvapením zjistíte, že své internetové stránky mají také tři chotěbořští psi, z nichž dva jsou již proslulí i v českém internetu… Adresář uzavírá přehled webových stránek obcí a měst v okolí Chotěboře.

Nejen tento adresář je však přístupem na chotěbořské stránky. Jeden z poskytovatelů připojení na internet, firma Aleš Bacík – AICOM Havl. Brod, zde vydává internetový portál, čili vstupní bránu do internetu, speciálně pro Chotěbořáky. Najdete ji na adrese www.chnet.cz.

Její název je Chnet a tento portál vám umožní přístup do webů v Chotěboři, v okrese, v kraji Vysočina i v regionu. Rovněž přináší webové adresy k aktuálním místním i republikovým záležitostem. Naše redakce pak zřídila internetový informační server Chotěboře, který soustřeïuje snadno pamatovatelné adresy zdejších webů (např. ods.chotebor.info nebo kino. chotebor.info či zus.chotebor.info (tj. web zdejší ZUŠ). Seznam všech takových webů najdete na adrese www.chotebor.info.

Snad mi nebudete mít za zlé, když se nakonec zmíním o obsahu internetových novin Chotěbořský Courier. Noviny vycházejí jako měsíčník, ale jsou denně aktualizovány. Krom zásadních článků většinou s barevnými fotografiemi zde najdete nejčtenější rubriku, Harryho Poslední Novinky ze všech oblastí chotěbořského života. Své rubriky a přílohy mají též sportovci, zvláštní stránky jsou věnovány fotbalu, hokeji, volejbalu a atletice. Mezi často sledovanými rubrikami jsou Fotonovinky a Drby z vrby (škoda, že nemám čas je častěji aktualizovat, úprava fotografií pro vydání na internetu je časově zdlouhavá, takže fotek máme spoustu, jen je na ten internet dostat). Courier Harry přináší také aktuální informace z Chotěboře, např. volební kandidátky, či oznámení o budoucích kulturních a sportovních akcích. Letos na jaře zaznamenal Chotěbořský Courier stotisícího čtenáře, v červenci čtyři roky od založení a v srpnu vydání 50. čísla. To jsou fakta, která mne jako vydavatele těchto novin stále překvapují.

Pokud se i vy rozhodnete prezentovat se na internetu, nemusíte se to učit. V Chotěboři je několik firem, které vytváří webové stránky na přání a zajistí vám i internetovou adresu, jejich umístění na internet a zápis do internetových katalogů. Najdete je v adresáři webů firem, který jsem popisoval výše.

Dnes můžete vstupovat na internet i vy, kteří doma či v práci počítač nemáte. V Chotěboři jsou internetové kavárny a cukrárna a rovněž Městská knihovna poskytuje veřejný přístup na internet. Jejich weby jsou v našem adresáři též.

Na závěr musím konstatovat, že jestliže před dvaceti léty byla Chotěboř mezi prvními městy, kde se rozvíjelo používání počítačů, v současné době je to znát na rozvoji internetu. Ne všechna města jsou tak bohatě na internetu zastoupena. Nyní půjde o nahrazení kvantity kvalitou a hlavně o rychlou aktualizaci webů, aby informace byly skutečně přístupné mnohem dříve, než jinými sdělovacími prostředky. To je totiž hlavní výhoda internetu. Za pomoci škol, internetových kaváren a knihovny je třeba učit občany i mládež práci s internetem. Využívat internet se musí učit i řídící pracovníci firem, institucí, ale i města a veřejných úřadů. Všichni, kdou nějakým způsobem informují veřejnost zatím většinou formou papírových novin, by si měli uvědomit, že je tu sdělovací médium daleko vyšší účinnosti, jehož význam stále roste.

Jiří Poděbradský, vydavatel Chotěbořského Couriera a správce webů města Chotěboře

P.S. Abych nezapomněl, vyřizuji pozdrav všem čtenářům od bobtaila Harryho, dnes již známého internetového psa.