harryanow2.gif (5686 bytes) courierlogo2.gif (5247 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

clogo4.gif (959 bytes)

 
 

O tom, co čeká chotěbořský fotbal v roce 2002, hovořil Harryho pán s fotbalovým činovníkem Karlem Zdražilem, jediným zástupcem okresu Havlíčkův Brod v Krajském výkonném výboru fotbalového svazu Vysočina, který je vedoucím chotěbořského fotbalového A mužstva.

Harryho pán: Karle, vítám tě v naší redakci. Budeme si povídat o tom, co čeká chotěbořský fotbal v roce 2002, ale to souvisí s naším přechodem pod nový fotbalový svaz. Kdy a jak byl ustaven nový fotbalový svaz Vysočina?

zdrazil.jpg (15871 bytes)

Karel Zdražil: 18.května 2001 byl ustaven nový Krajský fotbalový svaz Vysočina. Valná hromada složená ze zástupců Okresních fotbalových svazů a klubů zvolila Výkonný výbor. Předsedou VV byl zvolen p.Miroslav Vrzáček z Jihlavy. Členy jsou p.Vítězslav Holub(JI), Oldřich Kopřiva (PE), Jiří Topka(PE), Karel Zdražil(HB), Jaroslav Šula(TR), Stanislav Šefelín(TR), Rudolf Řezáč(ZR) a Jan Žilka(ZR). Z těchto členů byli jmenováni předsedové řídících komisí.

Jak jsi se v novém Výkonném výboru Vysočiny ocitl a co tam budeš mít na starosti?

Jsem nakonec ve VV jediným zástupcem okresu Havlíčkův Brod, po posledním jednání v Jihlavě 20.srpna vše nasvědčuje, že budu členem komise rozhodčích. Od VV Okresního fotbalového svazu v Havlíčkově Brodě dostanu mandát pro výkon této funkce na příštím jednání předsednictva 28.srpna. Výkonným výborem KFS Vysočina, který má příští zasedání koncem září, budu pak kooptován do této komise.

 

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Co je nyní hlavním úkolem VV KFS, když jeho soutěže začnou až za rok?

Prvním úkolem bylo vytvoření nové struktury soutěží. V příštím soutěžním ročníku (2002-2003) vstupuje v platnost reorganizace soutěží ve vztahu ke vzniku nového samosprávného celku, kraji Vysočina. Reorganizace je postavena na faktu, že mužstva okresů Třebíč, Žďár n.S., Jihlava, Pelhřimov a Havlíčkův Brod opustí svoje stávající soutěže a vytvoří novou strukturu. Za okres Havlíčkův Brod se to týká mužstev Havlíčkova Brodu, Světlé n.S, Ledče n.S.,Chotěboře, Lípy, Věžnice, Habrů a Herálce.

Výkonný výbor dal klubům k posouzení několik variant struktury a po následném projednání odsouhlasil tento model :

Dospělí budou mít jeden krajský přebor o 14 účastnících (nikoli obvyklých 16,kvůli horším povětrnostním podmínkám Vysočiny), dvě I.A. třídy (východ,západ) po 14 účastnících a dvě I.B. třídy (východ,západ) po 14 účastnících.

Celkem tedy bude v krajských soutěžích 70 mužstev. V současné době hraje 9 mužstev Vysočiny krajské přebory, 9 mužstev I.A třídy a 31 mužstev I.B. třídy, což je celkem 49 míst. Proto přijde zbývajících 21 míst doplnit nejúspěšnějšími mužstvy z okresních přeborů. Jistotu postupu mají 4 mužstva z každého okresu.

Postupy musí respektovat ustanovení Soutěžního řádu kopané ve článcích 5, 7, 8 a 10. Jisté je jen, že ze stávajících krajských soutěží v tomto ročníku 2001-2002 nikdo nesestupuje !

Co z toho vyplývá pro okresní fotbal?

V podstatě z tohoto modelu vyplývá, že dojde k pohybu řady mužstev směrem do vyšších soutěží. Dnes se ovšem nedá přesně určit kolika mužstev Havlíčkobrodska se bude postup týkat, protože ostatní soutěže, organizované dnes ještě původními Oblastními fotbalovými svazy, jsou nestejnorodé pro různé počty účastníků. Proto se za postupové kritérium vezme takzvaný výkonnostní koeficient. Vydělí se získaný počet bodů odehraným počtem zápasů a na základě tohoto koeficientu se vytvoří tabulka a podle ní se nasadí do příští vyšší soutěže nejúspěšnější mužstva.

Proto se může stát, že při větší vyrovnanosti soutěže a tím menším vybojovaném koeficientu nebude dodržena parita počtu mužstev z jednotlivých okresů. Například lze uvést, že do I.A třídy může postoupit 5 mužstev z okresu HB a třeba jen 3 mužstva z Pelhřimovska a naopak. Tato věc se bude zřetelněji rýsovat až na jaře příštího roku.

Jaké změny čekají mládežnický fotbal?

Mládežnická struktura dozná následujících změn:

Dorost bude hrát jeden krajský přebor po 14 účastnících (starší i mladší) a dvě I.třídy po 12 účastnících (jen starší).

Žáci se pak budou utkávat v jednom krajském přeboru po 12 účastnících (starší i mladší) a ve dvou I.třídách (starší i mladší) po 12 účastnících .

Jak tedy vidíš konkrétní situaci a šance pro chotěbořská mužstva?

Dnes soudím, že díky reorganizaci budeme tak na 90% hrát s A mužstvem v I.A třídě, protože i kdyby naše výsledky byly špatné (v což vůbec nedoufám, věřím, že obsadíme přední místo tabulky) a my bychom byli na 5. místě tabulky, byla by i tak velká šance do I.A třídy postoupit.

Jestliže vyhrajeme letošní I.B třídu, v což rovněž doufám, do I.A třídy samozřejmě postoupíme, ale nevěřím, že bychom díky novému systému byli vymrštěni výše o dvě třídy do Oblastního čili Krajského přeboru. To myslím ani teroreticky nepřipadá v úvahu.

Naše Béčko, když uhraje aspoň čtvrté místo v Okresním přeboru (loni jej vyhrálo, ale nemohlo postoupit do I.B třídy, kde zůstalo Áčko), určitě postoupí do I.B třídy.

Co se týká dorostu v Krajském přeboru, myslím, že se udrží ve své soutěži, protože nikdo z krajských soutěží nesestupuje. Jeho dosavadní výsledky jsou i tak velmi dobré.

Karle děkujeme ti za rozhovor a přejeme ti hodně zdraví a úspěchů v práci pro fotbal a chotěbořskému fotbalu místo, které si zaslouží. Doufáme, že až bude zase něco nového, přijdeš to našim čtenářům povědět.

To určitě a děkuji za přání a Harrymu za vlídné přijetí!

Harryho pozn.: Přátele a známé mého pána zásadně nekoušu, zvláště když přinesou dobré zprávy...

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet