Harry chválí

Letos mu bude 5 let
Spolek pro komorní a vokální hudbu
v Chotěboři

Sdružuje tři významné kulturní společnosti ve městě

Mezi obětavé organizátory kulturního života v Chotěboři (moc jich tady není) patří od doby svého založení v roce 1994 nezisková společnost, nazvaná Spolek pro komorní a vokální hudbu. Tento subjekt vznikl jako zastřešující organizace pro tři významné kulturní společnosti v našem městě, které do té doby působily samostatně a mají samy o sobě mnohaletou tradici a velmi pestrou činnost. Požádali jsme předsedu Spolku pana Mgr. Milana Moce, ředitele Základní umělecké školy, aby nám poskytl o Spolku a jeho odnožích další informace, neboť si s mým pánem myslíme, že občané Chotěboře tyto informace nemají.

milanmoc.jpg (17080 bytes).

Pan ředitel nám sdělil, že Spolek pro komorní a vokální hudbu sdružuje smíšený pěvecký sbor Doubravan, Chotěbořský komorní orchestr a Kruh přátel hudby.

Nejbohatší historii má podle něho bezesporu SPS Doubravan. Tento pěvecký sbor za více než sto let svého působení potěšil již mnoho vděčných posluchačů. V jeho čele se vystřídala řada fundovaných sbormistrů, nyní je veden paní učitelkou Renátou Piklovou, jež navázala vloni na obětavou sbormistrovskou činnost paní Marie Fišerové, učitelky ZUŠ.

Před dvěma léty začala spolupráce Doubravanu s Chotěbořským komorním orchestrem, jehož zakladatele a dlouholetého dirigenta pana Jindřicha Juna vystřídal za dirigentským pultem právě Mgr. Milan Moc.

Největšího společného úspěchu dosáhla obě tělesa (krom svých samostatných aktivit) při účinkování na dnes již tradičních vánočních koncertech, kdy bezmála 70 účinkujících zpěváků a hudebníků přispívá ke sváteční vánoční atmosféře v našem městě. Jak nám sdělil pan ředitel Moc, oba soubory se vypracovaly na výbornou amatérskou úroveň. Jejich předností je náruživé hudební zaujetí a nadšený přístup členů, u nichž převažuje ctižádost vydat ze sebe maximum schopností nad hmotným ziskem.

Posláním Kruhu přátel hudby je zajišťování a organizace komorních koncertů mimořádné umělecké úrovně. Chotěbořské hudbymilovné veřejnosti se tak mohou představit špičkoví umělci často i světového formátu.

Nora Grumlíková, Serguej Milstein, Shizuka Ishikawa, Boris Krajný, Ivan Klánský, Vladimír Brabec, Štěpán Rak, Čeněk Pavlík, Gabriela Demeterová, ale i Ladislav Chudík a Alfréd Strejček - to je jen namátkový  a velice stručný výčet umělců, účinkujících v posledních několika letech na koncertech chotěbořského Kruhu přátel hudby.

Je příznačné, zdůraznil Milan Moc, že za sídlo Spolku a jeho součástí byla vybrána Základní umělecká škola v Chotěboři, která poskytuje prostory pro zkoušení obou hudebních těles a je jedním z mála kulturních zařízení, schopných - především po estetické stránce - pořádat koncerty a jiná kulturní představení ve městě.

Podle názoru Milana Moce je kulturní život v Chotěboři právě díky aktivitám Spolku poměrně bohatý, navzdory nemalým finančním problémům, s nimiž se Spolek potýká především nezájmem potenciálních sponzorů. V této souvislosti vyzvedl významnou finanční spoluúčast města Chotěboře. Z přístupu zastupitelů je zřejmé, dodal pan ředitel Moc, že si váží ušlechtilé a nezištné činnosti obětavých členů svým způsobem ojedinělého hudebního sdružení, jakým Spolek pro komorní a vokální hudbu v Chotěboři je.

Rozloučili jsme se s Milanem Mocem příslibem, že z činnosti Spolku občas pořídíme fotografie, jež v našich nowinách zveřejníme, jako aspoň malou odměnu pro obětavé členy Spolku, kterou můžeme přispět. A vyzýváme chotěbořské firmy, aby též zvážily své možnosti přispět svým dílem k dalším úspěchům Spolku.

Mrkněte se tedy na tuto stránku občas, pokusíme se první fota přinést ještě v únoru a zde.

 Zpět na hlavní stránku